OVIDIUS METAMORPHOSES

K datu 19. 9. 2017  byl spuštěn projekt "OVIDIUS METAMORPHOSES". Projekt se věnuje fenoménu římského básníka Publia Ovidia Nasona a jeho knihy Metamorphoses, jakožto stěžejnímu pramenu v oblasti pochopení námětů uměleckých děl období manýrismu a baroka. Dává si za cíl selektovat z literárního díla klíčové verše a ty provázat s uměleckými díly, která jsou jimi inspirovány. Výsledkem by měl být prakticky použitelný materiál a databáze děl tématicky tříděných podle Ovidiových Proměn. 

Jedna po druhé budou všechny proměny publikovány na webufacebookové stránce, vždy jednou za dva týdny.

Každá proměna je provázana s uměleckými díly, které tyto proměny citují. K provázání je použita veřejná databázi uměleckých děl The Web Gallery of Art a  Wikimedia Commons nebo dostupné internetové zdroje, pokud v daných databázích nebyly. Každou proměnu se autor projektu pokouší provázat s co největším počtem grafických děl, které byly předlohou pro další citace, a to převážně s grafikami od Virgila Solise, které jsou nejcitovanějším a nejreprodukovanějším materiálem co se týká Ovidiových Metamorfóz vůbec. Nalézt je můžeme na mnoha sochařských reliéfních výzdobách a  sgrafitových aplikacích. Grafiky Virgila Solise jsou použity z Edition von Sigmund Feyerabendt, Frankfurt 1581.

 

Manažer projektu: Vilém Urban

Stvoření světa

Čtvero věků: Zlatý věk

Čtvero věků: Stříbrný věk

Čtvero věků: Bronzový věk

Čtvero věků: Železný věk

Lykáón

Potopa

Deukalion a Pyrrha

Drak Pýthón