Výstava “Artemisia Gentileschi a její doba” 30. 11. 2016 – 7. 5. 2017

 

Museo di Roma, sídlící v Palazzo Braschi v Římě, připravilo na sklonku loňského roku výstavu jedné z velmi mála malířek, jíž se ve své době podařilo prorazit ve světě umění, kde dominovali takřka výhradně muži, Artemisie Gentileschi (1593–1653). Umělkyně je známá díky svému nelítostnému osudu, kdy byla v mladém věku znásilněna kolegou svého otce, u kterého byla v učení, malířem Agostinem Tassi. Římská výstava si klade za cíl předvést její uměleckou tvorbu, představit ji jako jednu z nejtalentovanějších Caravaggiových následovníků a prezentovat celý její profesní života v porovnání s díly jejích současníků a kolegů.

Číst dál

0

Andělé všude kam se podíváš

 

S novou podobou fasády Muzea umění v Olomouci přišla mimo jiné i výstava Šumění andělských křídel, která potrvá do 5. 3. 2017. Výstava seznamuje s vývojem zobrazení anděla v evropském výtvarném umění od gotiky po současnost. Zaměřuje se také na pojetí a historické srovnání vyobrazení anděla. Pro výstavu se podařilo získat přes 200 exponátů ze sbírek českých muzeí a galerií, dále ze sbírek církevních institucí a sbírek soukromých.

 

Rozvržení děl v rámci výstavy, která probíhá v Muzeu umění Olomouc (Trojlodí) a v Arcidiecézním muzeu (Galerie), není chronologické, poněvadž se kurátorky snažily propojit staré umění se současným a nastolit zde dialog. Pozorovat proto můžeme díla „roztříděná“ do skupin dle rolí anděla: Zprostředkovatel nebo Posel, Průvodce, Ochránce či Adorant a oddíl Anděl. Toto uspořádání je vzhledem k rozsáhlosti a odlišnosti děl i témat dobře zvolené. Na druhou stranu se návštěvník hůře orientuje v chronologické posloupnosti.  Například jeden obraz od Jana Zrzavého se nachází v Muzeu umění a druhý v Arcidiecézním muzeu, aby se dostaly mezi jiné anděly, do různých kontextů tvůrčí činnosti a napomáhaly tak divákovi „dešifrovat zprávu“, kterou mu chtějí jednotlivá díla sdělit.

img_0248

Šumění andělských křídel, plakát výstavy, Olomouc, Arcidiecézní muzeum. Foto: Lucie Výprachtická

Číst dál

0

Umění restaurovat a lekce tkaní gobelínů

 

 

V nově otevřených rekonstruovaných prostorách zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí aktuálně probíhá výstava, jejímž stěžejním tématem jsou tapiserie a liturgické textilie, respektive jejich uchování pro další generace. Současně výstava návštěvníkům přibližuje samotný proces restaurování těchto historických gobelínů.

 

 

Výstavní prostor je situován v jižním křídle zámku Žerotínů nacházejícím se jen nedaleko náměstí Míru. Zámek původně vystavěli Perštejnové na začátku 16. století, v šedesátých letech jej pak prodali Žerotínům, kteří provedli ve dvacátých letech 18. století rozsáhlou barokní přestavbu, díky níž dostal zámek současnou podobu. Bylo přistavěno již zmíněné jižní křídlo a objekt dostal trojkřídlou dispozici s čestným dvorem obklopeným arkádami, který se otevírá k náměstí. Na počátku 20. století v zámku sídlila ženská věznice a po první světové válce v něm byl zřízen divadelní sál a Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, které zde působí dodnes.

Umění restaurovat, pohled do expozice

Umění restaurovat, pohled do expozice, Valašské Meziříčí. Foto: Nikol Vlčková

Číst dál

0

The Archive as Artwork: Taryn Simon at the Rudolfinum

 

Po staletí byla lidská posedlost řádem zakotvena v symbolu archivu i v jeho ekvivalentech a v moderní době dává vzniknout jeho stále komplikovanějším klasifikacím. Anglická umělkyně Taryn Simon postavila tento archivní podnět a jeho efekty do centra svých prací. V rudolfinské retrospektivě jsou její průzkumy archivu specifické a jasné, vyhýbají se pocitu nekonečnosti a prázdnoty, jež velmi snadno evokuje pohled na rozsáhlé archivní sbírky. Této specifičnosti dosahuje tím, že se soustředí na objekty samotné; na jejich okamžité zjevení a na to, jak je naše vizuální porozumění jim pozměněno hodnotou struktury, která je prostupuje.  

For centuries the human obsession with order has been embodied in the symbol of the archive and its equivalents, and in the modern era this drive has produced taxonomies of ever increasing complexity. English artist Taryn Simon has put this archival impulse and its effects at the center of her works. In her Rudolfinum retrospective, her explorations of the archive are specific and clearcut, avoiding the sense of the infinite and depthless that is very easily evoked in the face of vast archival collections. This specificity is something she achieves by starting with the objects themselves; as they immediately appear and how our visual understanding of them is altered by the value of structure that pervades them.

Taryn Simon, Birds of the West Indies, Gagosian Gallery, Los Angeles, 2014. Photo: http://tarynsimon.com/works/botwi/#14

Taryn Simon, Birds of the West Indies, Gagosian Gallery, Los Angeles, 2014. Photo: http://tarynsimon.com/works/botwi/#14

Číst dál

0

Hieronymus Bosch v Pradu. Výstava k pětistému výročí malířova úmrtí

 

Letos uplynulo pět set let od úmrtí nizozemského malíře Hieronyma Bosche. U této příležitosti bylo připraveno několik přehlídek jeho díla. Nejvýznamnější z nich lze až do 11. září zhlédnout v Madridu. Na výstavě v muzeu Prado, které disponuje největším počtem děl tohoto výjimečného umělce, bylo shromážděno 22 obrazů jemu připisovaných.

Prado s poutačem na Boschovu výstavu, Madrid, červenec 2016. Foto: Veronika Poláková

Prado s poutačem na Boschovu výstavu, Madrid, červenec 2016. Foto: Veronika Poláková

Číst dál

0

Všechny strany Lucase Cranacha

 

Letní výstavní sezónu Národní galerie v Praze, tzv. Summer Opening, zahájila – krom jiných projektů umístěných převážně ve Veletržním paláci – výstava "Cranach ze všech stran" instalovaná ve Šternberském paláci. Národní galerie se jejím prostřednictvím připojuje k projektu Cranach Digital Archive Düsseldorf (lucascranach.org), který zpřístupňuje Cranachova díla a dokumentační materiál z archivů muzeí i galerií. Díky této spolupráci se jak odborníkům, tak široké veřejnosti naskýtá zajímavý pohled „do“ uměleckého díla. Výstavu, jejíž kurátorkou je Olga Kotková, mohou návštěvníci Národní galerie v Praze zhlédnout od 23. června 2016 až do 22. ledna 2017.

Cranach ze všech stran, plakát výstavy. Fotografie © 2015 Národní galerie v Praze

Cranach ze všech stran, plakát výstavy. Fotografie © 2015 Národní galerie v Praze

Číst dál

0

Kateřina Kocourková: Rozhraní

Olomoucká Galerie W7 se již v roce 2014 rozhodla dát šanci začínajícím výtvarníkům a jednou ročně představit jejich dílo v předsálí Divadla na cucky. Letos zvolila kurátorka Monika Beková práce prostějovské studentky Kateřiny Kocourkové. Výstava nese název Rozhraní, vernisáž proběhla v pondělí 14. 3. 2016 a potrvá do 24. 4. 2016.

Číst dál

0

Paris 1900 – La ville spectacle

 

U příležitosti výstavy PARIS 1900, LA VILLE SPECTACLE, která probíhá od 2. dubna do 17. srpna 2014 v budově le Petit Palais v Paříži, se v první srpnové perličce ponoříme do atmosféry fin de siècle a čilého ruchu francouzského hlavního města, které do nového – 20. století – vkročilo Světovou výstavou. EXPO 1900 – během této události zářilo město před celým světem nejen jako místo luxusu, ale také jako místo dokonale ovládající umění života, což na expozici dokumentuje více než 600 děl – malby, umělecké objekty, kostýmy, plakáty, fotografie, film, nábytek, šperky, sochařská díla …

Grand_entrance_exposition_universal_1900_paris_france

EXPO, Paris 1900, hlavní vstup. Zdroj: www.penccil.com

Číst dál

0