Odhalení barokní veduty Olomouce

 

V UPointu Univerzity Palackého v Olomouci se 7. prosince 2016 sešla řada členů Katedry dějin umění společně se studenty univerzity a širokou veřejností, aby byli svědky slavnostního odhalení barokní veduty města Olomouce. Historik umění Ivo Hlobil měl malé zpoždění, ale to nikomu z přítomných nevadilo, a tak pana profesora vítaly úsměvy a pozdravy.

 

Jako první řečník vystoupila docentka Jana Zapletalová, která přivítala všechny přítomné a osvětlila, jak profesor Hlobil nalezl v jednom z pražských antikvariátů vedutu o rozměrech 115 cm na šířku a 29 cm na výšku. Připomněla také jeho dřívější objev veduty Olomouce z roku 1640, která se nachází v Britském muzeu v Londýně. Starší veduta byla reprodukována, ale samotný pan profesor tehdy rozdal všechny její kopie, které měl k dispozici, takže mu docentka Zapletalová mohla 7. prosince jednu kopii darovat z fondů univerzity.

Číst dál

0

Cimitero Monumentale di Milano

 

Jelikož se prázdniny nezadržitelně chýlí ke konci, zastavme se na chvilku a naposledy před vstupem na akademickou půdu zavzpomínejme na naše letní radovánky, které jsou již nenávratně pryč. Jak nejlépe uctít jejich památku? Vydejte se zvědavým StuArtem na hřbitov, resp. prostřednictvím prvního článku v měsíci září navštivte Piazza Cimitero Monumentale – slavný Monumentální hřbitov v italském Miláně (1866).

 

 

Milánský hřbitov jsme nevybrali proto, abychom naše čtenáře „donutili“ pochovat jejich nespoutaného prázdninového ducha, nýbrž proto, že toto místo v návštěvníkovi vzbuzuje spíše dojem „řádně uspořádaného“ sochařského parku.

Architektonickou koncepci jednoho z dvou největších hřbitovů v Miláně (tím druhým je Cimitero Maggiore) navrhl Carlo Maciachini (1818–1899), a to se záměrem spojit řadu menších hřbitovů nacházejících se kolem města do jednoho celku. Oficiální otevření hřbitova proběhlo roku 1866. Od této doby se toto místo plní hrobkami, pomníky a památníky, jež se svými formami řadí k nejrůznějším stylům – klasicismu, Art Nouveau, symbolismu i projevům současného umění.

Famedio. Zdroj: archiv autora

Famedio, Cimitero Monumentale di Milano. Foto: archiv autora.

Číst dál

0

1. ročník Cyklozávodu za památkami Olomouce

V úterý 29. dubna 2014 proběhl první ročník Cyklozávodu za památkami Olomouce, který pořádal spolek StuArt ve spolupráci s Bajkazylem.

Závodu se zúčastnilo 49 jezdců, z nichž každý dojel úspěšně do cíle.

Každý po individuální trase objel pět významných pamětihodností města, kde zodpověděl vědomostní otázku týkající se dané památky. Konkrétně byly vybrány následující body: Klášter Hradisko, Vila Primavesi, Husův Sbor, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně a kavárna Fontána.

otazky

Číst dál

0

Znamenité znamení

Dne 21. 3. proběhla avizovaná exkurze na výstavu Znamení vertikál do Opavy. Celkový počet účastníků se dostal na číslo devět. Pro ty, kteří s námi nemohli, jsme připravili“arthistory fotostory“. Tady ji máte.

 

 

Z Olomouce jsme vyjížděly v ryze ženském kolektivu…..

IMG_0004

Číst dál

0

Do galerie za spásou. Impressio novum

StuArt si to v Plzni skvěle užil! Nasytil jak svou duši, tak chuťové pohárky. Těm, kteří se nemohli zúčastnit spolkem pořádané exkurze do Plzně, chceme tento zážitek přiblížit alespoň prostřednictvím tohoto reportu. Přejeme hezké počtení!

 

Ranní odjezd pendolinem byl příjemně klidný a překvapivě málo početný. Na plzeňskou půdu vstoupilo o pravém poledni celkem deset nohou historiků umění z Olomouce, ať již z profese anebo studijního záměru. Jarní sluneční den vypadal po dobrém obědě a oroseném plzeňském ještě nadějněji. Budoucí Evropské město kultury 2015 ten den přímo zářilo svými zlatými kašnami do každého koutu a ne právě bázlivé holubí hejno obtěžovalo v centru každého přespolního turistu. Jedno z největších náměstí ve vlasti zdobí přehlídka historizujících fasád od reprezentativních měšťanských domů, ale i to zkusmo cvičené oko zde potěší nejvíce sv. Bárta a sgrafitové průčelí renesanční radnice. Známá Velká synagoga ční pak na samém konci jedné širokodlouhé, přísně pravoúhlé ulice. Svými mohutnými rozměry v maurském stylu stále drží své “druhenství” po celé Evropě. Předběhla ji jen Budapešť.

DSC05194

Číst dál

0