OVIDIUS METAMORPHOSES

K datu 19. 9. 2017  byl spuštěn projekt "OVIDIUS METAMORPHOSES". Projekt se věnuje fenoménu římského básníka Publia Ovidia Nasona a jeho knihy Metamorphoses, jakožto stěžejnímu pramenu v oblasti pochopení námětů uměleckých děl období manýrismu a baroka. Dává si za cíl selektovat z literárního díla klíčové verše a ty provázat s uměleckými díly, která jsou jimi inspirovány. Výsledkem by měl být prakticky použitelný materiál a databáze děl tématicky tříděných podle Ovidiových Proměn. Projekt byl ukončen v květnu 2020.

Jedna po druhé budou všechny proměny publikovány na webufacebookové stránce, vždy jednou za dva týdny.

Každá proměna je provázana s uměleckými díly, které tyto proměny citují. K provázání je použita veřejná databázi uměleckých děl The Web Gallery of Art a  Wikimedia Commons nebo dostupné internetové zdroje, pokud v daných databázích nebyly. Každou proměnu se autor projektu pokouší provázat s co největším počtem grafických děl, které byly předlohou pro další citace, a to převážně s grafikami od Virgila Solise, které jsou nejcitovanějším a nejreprodukovanějším materiálem co se týká Ovidiových Metamorfóz vůbec. Nalézt je můžeme na mnoha sochařských reliéfních výzdobách a  sgrafitových aplikacích. Grafiky Virgila Solise jsou použity z Edition von Sigmund Feyerabendt, Frankfurt 1581.

 

Manažer projektu: Vilém Urban

1.1 Stvoření světa

1.2.1 Čtvero věků: Zlatý věk

1.2.2 Čtvero věků: Stříbrný věk

1.2.3 Čtvero věků: Bronzový věk

1.2.4 Čtvero věků: Železný věk

1.3 Lykáón

1.4 Potopa

1.5 Deukalion a Pyrrha

1.6 Drak Pýthón

1.7 Apolló a Dafné

1.8 Iuppiter a Ió

1.9 Sýrinx a Pán

2.0 Faëthón

2.1 Héliovny

2.2 Kyknos

2.3 Iuppiter a Kallistó

2.4 Neptun a Koróné

2.5 Apollón a Korónis

2.6 Ókyrhoé

2.7 Battos

2.8 Merkur a Hersé

2.9 Iuppiter a Európé