PŘIDEJ SE

Nábor na pozici - PRŮVODCE

 

Spolek Studium Artium hledá nové členy pro oblast průvodcovská činnost.

Jsme jedním z nejaktivnějších studentských spolků v oblasti výtvarné kultury s etablovaným programem průvodcovské činnosti po Uměleckém centru UP a s vizí přesahu a kooperace s ostatními neziskovými organizacemi v Olomouci. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti ve spolku na dané pozici) a nabízíme účast v zavedených projektech s možností jejich rozšíření. Jsou vítány vlastní invence na projekty a činnost.

 

Nábor na pozici - KREATIVNÍ GRAFIK

 

Spolek Studium Artium hledá nové členy pro oblast kreativní grafické tvorby.

Nabízíme výzvu pro Tebe - jsme jedním ze studentských spolků v oblasti výtvarné kultury se stálým výstavním programem. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti ve spolku na dané pozici). Nabízíme případné zaučení práce v programu WordPress, zaučení předtiskové přípravy (spolek vydává vlastní Studium Artium Magazín - SAM). Náplní je grafický design plakátů, posterů, údržba a update jednotného grafického vizuálu, činnost v redakci. Jsou vítány vlastní invence na projekty a činnost.

 

Nábor na pozici - REDAKTOR/KA

 

Redakce Studium Artium Magazínu hledá kolegu/yni na pozici redaktora/ky s možností růstu na pozici šéfredaktor/ka.

Projekt SAM je jedním z velmi mála studentských uměleckohistorických magazínů s vlastním ISSN. Magazín je zaměřen na oblasti teorie a dějiny umění, architektura, moderní a současné umění, design, péče o památky, propagace a popularizace umění.

 

Požadujeme:

kreativní osobnost s dobrou komunikační a organizační schopností

schopnost zacházet s textem po stylistické i obsahové stránce (kritické myšlení)

základní znalost žurnalistických žánrů

schopnost udržet, průběžně doplňovat a vést tým dobrovolných spolupracovníků

jsou očekávány vlastní invence a vize na další rozvoj již etablovaného magazínu

 

Nabízíme:

uvedení do problematiky vedení redakce a vydavatelské činnosti

samostatnou, různorodou a tvůrčí manažerskou činnost v otevřeném uměnovědném kolektivu dynamicky se rozvíjející redakce

budete vytvářet ediční plán, vybírat vhodné autory, témata, sjednávat žádosti o dotace a stipendia, spolupracovat s externími dodavateli a podílet se na propagaci Vašich titulů

potvrzujeme praxi v oboru pro danou pozici

možnost postupu během 2-6 měsíců na šéfredaktora/ku

 

Nábor na pozici - PŘISPĚVATEL/AUTOR TEXTŮ

 

Redakce Studium Artium Magazínu hledá kolegu/yni na pozici přispěvatel/autor textů.

Projekt SAM je jedním z velmi mála studentských uměleckohistorických magazínů. Magazín je zaměřen na oblasti teorie a dějiny umění, architektura, moderní a současné umění, design, péče o památky, propagace a popularizace umění.

Nabízíme možnost publikovat vlastní texty a prezentovat se na webové platformě, jež je webarchivována Národní knihovnou ČR a možnost publikovat 2x do roka ve speciálních číslech magazínu, které vychází jak elektronicky na portále issuu, tak v tištěné verzi. Obě verze mají vlastní ISSN. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti v magazínu na dané pozici). Nabízíme případné zaučení práce v programu WordPress.

 

Nábor na pozici - MODERÁTOR RÁDIOVÉ RELACE VSTUP VOLNÝ

 

Po delší době spolek Studium Artium opět otevírá projekt rádiové relace Vstup volný v rámci studentského rádia UP AIR a hledá kolegy do nového on air moderátorského týmu. Obsahem kulturně-populární relace zpravidla býval rozhovor s hostem podílejícím se na olomoucké umělecké scéně i mimo ni. Avšak nabízí se možnost vytvořit si vlastní rozhraní umělecky zaměřeného pořadu, či jej přetransformovat.

Nabízíme prostor 30 minut každé dva týdny v éteru univerzitního rádia, podílení se na tvorbě obsahu relace, zaškolení s audio technikou a příslušnými audioeditoskými programy nutnými k příslušné činnosti.

 

Nábor na pozici - FOTOGRAF A PŘEKLADATEL HUMANS OF OLOMOUC

 

Hledáme kolegy na pozice fotograf a překladatel pro zavedený a populární projekt Humans of Olomouc. Jde o fotografické portréty lidí z olomouckých ulic doplněné o medailony s jejich životním příběhem. Náplní je právě tvorba portrétních fotografií olomouckých občanů a překlad krátkých medailonů do anglického jazyka.

Přidej se k Humans of Olomouc a získej zkušenosti a možnost, aby tvé fotografie denně sledovalo přes 6 500 odběratelů na FB a Instagramu - kdo jiný ti nabídne takovou příležitost?

KONTAKT:

Vilém Urban

Místopředseda spolku, HR

Studium Artium, z.s.

T | +420 728 056 593

E | predseda@studiumartium.cz