PŘIDEJ SE

Nábor na pozici - PRŮVODCE

 

Spolek Studium Artium hledá nové členy pro oblast průvodcovská činnost.

Jsme jedním z nejaktivnějších studentských spolků v oblasti výtvarné kultury s etablovaným programem průvodcovské činnosti po Uměleckém centru UP a s vizí přesahu a kooperace s ostatními neziskovými organizacemi v Olomouci. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti ve spolku na dané pozici) a nabízíme účast v zavedených projektech s možností jejich rozšíření. Jsou vítány vlastní invence na projekty a činnost.

 

Nábor na pozici - KREATIVNÍ GRAFIK

 

Spolek Studium Artium hledá nové členy pro oblast kreativní grafické tvorby.

Nabízíme výzvu pro Tebe - jsme jedním ze studentských spolků v oblasti výtvarné kultury se stálým výstavním programem. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti ve spolku na dané pozici). Nabízíme případné zaučení práce v programu WordPress, zaučení předtiskové přípravy (spolek vydává vlastní Studium Artium Magazín - SAM). Náplní je grafický design plakátů, posterů, údržba a update jednotného grafického vizuálu, činnost v redakci. Jsou vítány vlastní invence na projekty a činnost.

 

Nábor na pozici - REDAKTOR/KA

 

Redakce Studium Artium Magazínu hledá kolegu/yni na pozici redaktora/ky s možností růstu na pozici šéfredaktor/ka.

Projekt SAM je jedním z velmi mála studentských uměleckohistorických magazínů s vlastním ISSN. Magazín je zaměřen na oblasti teorie a dějiny umění, architektura, moderní a současné umění, design, péče o památky, propagace a popularizace umění.

 

Požadujeme:

kreativní osobnost s dobrou komunikační a organizační schopností

schopnost zacházet s textem po stylistické i obsahové stránce (kritické myšlení)

základní znalost žurnalistických žánrů

schopnost udržet, průběžně doplňovat a vést tým dobrovolných spolupracovníků

jsou očekávány vlastní invence a vize na další rozvoj již etablovaného magazínu

 

Nabízíme:

uvedení do problematiky vedení redakce a vydavatelské činnosti

samostatnou, různorodou a tvůrčí manažerskou činnost v otevřeném uměnovědném kolektivu dynamicky se rozvíjející redakce

budete vytvářet ediční plán, vybírat vhodné autory, témata, sjednávat žádosti o dotace a stipendia, spolupracovat s externími dodavateli a podílet se na propagaci Vašich titulů

potvrzujeme praxi v oboru pro danou pozici

možnost postupu během 2-6 měsíců na šéfredaktora/ku

 

Nábor na pozici - PŘISPĚVATEL/AUTOR TEXTŮ

 

Redakce Studium Artium Magazínu hledá kolegu/yni na pozici přispěvatel/autor textů.

Projekt SAM je jedním z velmi mála studentských uměleckohistorických magazínů. Magazín je zaměřen na oblasti teorie a dějiny umění, architektura, moderní a současné umění, design, péče o památky, propagace a popularizace umění.

Nabízíme možnost publikovat vlastní texty a prezentovat se na webové platformě, jež je webarchivována Národní knihovnou ČR a možnost publikovat 2x do roka ve speciálních číslech magazínu, které vychází jak elektronicky na portále issuu, tak v tištěné verzi. Obě verze mají vlastní ISSN. Potvrzujeme praxi v oboru (potvrzení o činnosti v magazínu na dané pozici). Nabízíme případné zaučení práce v programu WordPress.