emojiofhappinesswithbread_page-0005
fb_uvodka_NEW
previous arrow
next arrow

Kdo jsme

Jsme svobodnou platformou pro výtvarnou interakci, jejímž cílem je podpora studentů uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Realizacemi vlastních a partnerských projektů a aktivit se primárně zaměřujeme na podporu a rozvoj jejich kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností. Zároveň usilujeme o zlepšení možnosti uplatnitelnosti studentů zmíněných oborů na trhu práce.

Dalším okruhem našeho zájmu je umělecko-historická popularizační edukace odborné i laické veřejnosti. V kontaktu se státními i nestátními institucemi, firmami, organizacemi a spolky také přispíváme k rozkvětu umění a kultury v naší společnosti obecně.

 

Naše vize: Studiem umění k rozvoji lidského uměleckého potenciálu a kreativity.

Co děláme

Pro naplnění našich cílů vyvíjíme spolkovou činnost a související umělecko-historické aktivity, které slouží k rozvoji členů spolku a všech zúčastněných stran.

Na základě působnosti naši činnost rozdělujeme na (1.) odbornou, (2.) popularizační a (3.) komunitní.

V rámci odborných aktivit pořádáme výstavy, přednášky, diskuzní setkání a jiné kulturní akce. V oblasti popularizační zpřístupňujeme umění a kulturu laické veřejnosti prostřednictvím exkurzí, workshopů, komentovaných prohlídek či happeningů. V neposlední řadě organizujeme za podpory domovské Katedry dějin umění FF UP pasování studentů 1. ročníku a další společenská setkání. Současně se podílíme na realizaci událostí konaných nejen na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto se snažíme rozvíjet a upevňovat sociální vazby mezi studenty, pedagogy i veřejností a tak spoluutvářet inovační a homogenní komunitní prostor ve svém okolí.

Dříve jsme pořádali také cyklojízdy i cyklozávody, plesy a večírky KDU, odborné konference a rozjeli jsme řadu projektů včetně webového i tištěného magazínu.

Veškeré události pořádané spolkem jsou otevřené každému, kdo nebude narušovat jejich stanovený průběh a bude ctít obecné zásady etiky.

Odborné

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Popularizační

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Návrh na projekt může podat jakýkoliv student či absolvent Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho koncepce musí odpovídat zaměření a cílům spolku.

Během deseti let existence našeho spolku jsme uspořádali výše zmíněné projekty. Studium Artium Magazín (2014–2023) - magazín na bázi webové platformy i tištěná speciální čísla věnující se umění, Vstup volný (2014–2017) - rádiový pořad s hosty z kulturní sféry na vlnách Rádia UP AIR, Art of Olomouc (2016–2020) - webová platforma mapující a reflektující olomouckou výtvarnou scénu, Cyklozávod za památkami Olomouce (2014–2022) - spojení sportu a umění, Ovidius Metamorphoses (2017–2020) - projekt zaměřený na knihu Metamorphoses od Publia Ovidia Nasona, jakožto stěžejnímu pramenu v oblasti pochopení námětů uměleckých děl období manýrismu a baroka a Humans of Olomouc (prosinec 2015–duben 2018) - fotoprojekt s příběhy lidí inspirovaný stránkami Brandona Stantona 'Humans of New York'.

Jak jsme vznikli

Na konci roku 2013 se při Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále KDU FF UP) zformovalo volné uskupení studentů a absolventů této katedry, kteří cítili potřebu vlastní realizace přesahující školní rámec. V únoru 2014 z uskupení vznikl studentský spolek STUART, který si předsevzal zvýšení komunitní úrovně na KDU FF UP a praktických dovedností jejich studentů nebo absolventů. Název spolku vycházel ze zkrácení a složení latinských slov Studium (snaha, úsilí) a Artium (umění), která spojovala všechny zakládající členy. Legislativní zapsaní spolku s již plným názvem Studium Artium proběhlo 27. 2. 2015. Spolek si z důvodu vžití ponechal prvotní zkratku ve svém logu a používá ji v neformální komunikaci. Obě slova se vnímají odděleně, a proto se píší s velkým počátečním písmenem.

V současné době je spolek veden na dobrovolnické bázi studenty a absolventy KDU FF UP a dalších humanitních oborů Univerzity Palackého v Olomouci.

SAM 14/11 2022
SAM 13/05 2022
SAM 12/11 2021
SAM 11/05 2021
SAM 10/11 2020
SAM 9/05 2020
SAM 8/11 2019
SAM 7/05 2019
SAM 6/11 2018
SAM 5 04 2018
SAM 4 11 2017
SAM_3
SAM_2
SAM_1

Kontaktní údaje

Studium Artium, z. s.

Kontaktní adresa:

Skupova 5, 779 00 Olomouc

IČO: 037 47 026

Kontaktní e-mail:

stuart@studiumartium.cz

Číslo účtu: 2700896062/2010

Předsedkyně

Lenka Špannerová

predseda@studiumartium.cz

+420 730 580 930

Místopředseda

Ondřej Zeman

bojsa681@gmail.com

+420 739 481 297